Struktura organizacyjna i dane kontaktowe

Muzeum Pamięci Sybiru

ul. Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
tel. +48 795 650 802

Sekretariat

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/315
15-085 Białystok
Sekretariat tel. +48 795 650 800
e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl
www.sybir.bialystok.pl

Dział Edukacji i Promocji

Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
tel. +48 795 650 802

Dział Administracyjno-Finansowy

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/313
15-085 Białystok
tel. +48 795 650 800

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/319
15-085 Białystok
tel. +48 795 650 760

Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/321
15-085 Białystok
tel. +48 795 650 885

Dział Wystaw

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/322
15-085 Białystok
tel. +48 795 650 860

Dział Marketingu, Rozwoju i Upowszechniania

ul. Jana Klemensa Branickiego 7/315
15-085 Białystok
tel. 795 650 804

Inspektor Ochrony Danych

iod@sybir.bialystok.pl
Ochrona Danych Osobowych