BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.74.2020
Termin składania ofert 2020-06-02
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Paweł Tymcio- zakres formalno-prawny, Marta Kłosiewicz, Katarzyna Śliwowska - zakres merytoryczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony