BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.115.2020
Termin składania ofert 2020-08-07
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Angelika Ejchler - a.ejchler@sybir.bialystok.pl, Mateusz Przeździecki - m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl – w zakresie formalno-prawnym; Jan Roguz - j.roguz@sybir.bialystok.pl – w zakresie merytorycznym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony