BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.88.2020
Termin składania ofert 2020-06-09
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W zakresie merytorycznych - Krzysztof Nowicki (tel. 795650800); w zakresie formalno-prawnym - Angelika Ejchler (tel. 795650845)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony