BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa sprzętu składającego się na instalację oświetlenia multimedialnego siedziby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstokuprzy ul. Węglowej 1 wraz z jej zaprojektowaniem, mappingiem oraz zainstalowaniem tego sprzętu

Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu składającego się na instalację oświetlenia multimedialnego siedziby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1 wraz z jej zaprojektowaniem, mappingiem oraz zainstalowaniem tego sprzętu
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.35.2021
Termin składania ofert 2021-04-28
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska oraz Mateusz Przeździecki e-mail: zamowienia@sybir.bialystok.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony