BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.149.2020
Termin składania ofert 2020-09-23
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Angelika Ejchler - a.ejchler@sybir.bialystok.pl, Julita Wiewiórka - j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl – w zakresie formalno-prawnym, Marcin Zwolski - m.zwolski@sybir.bialystok – w zakresie merytorycznym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony