BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Dostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.94.2020
Termin składania ofert 2020-06-09
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki, Paweł Tymcio, Krzysztof Nowicki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony