BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa urządzeń skanujących oraz sieciowych magazynów danych typu NAS wraz z dyskami na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa urządzeń skanujących oraz sieciowych magazynów danych typu NAS wraz z dyskami na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.133.2020
Termin składania ofert 2020-10-12
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki - m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl, Julita Wiewiórka - j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl – w zakresie formalno-prawnym, Wojciech Łukaszewicz - info@sybir.bialystok – w zakresie merytorycznym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony