BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa wyposażenia sali fotograficznej – II etap

Przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia sali fotograficznej – II etap
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.125.2020
Termin składania ofert 2020-08-10
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki - m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony