BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Kompleksowa realizacja rozwiązań w zakresie dostępności wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Kompleksowa realizacja rozwiązań w zakresie dostępności wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.110.2020
Termin składania ofert 2020-09-08
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach formalno-prawnych – Mateusz Przeździecki, Julita Wiewiórka pod numerem telefonu: 795650800 oraz adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl, j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl; w sprawach merytorycznych: Karolina Mosiej-Zambrano pod numerem telefonu: 795650860 oraz adresem email: k.mosiej@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony