BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego

Przedmiot zamówienia Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.34.2021
Termin składania ofert 2021-05-18
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Julita Wiewiórka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony