BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa druku materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Usługa druku materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.193.2021
Termin składania ofert 2021-11-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony