BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa pielęgnacji zieleni na nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Usługa pielęgnacji zieleni na nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.52.2022
Termin składania ofert 2022-04-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Julita Wiewiórka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony