BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa wykonania informacyjno-kierunkowych słupów wolnostojących (pylonów) wraz z osadzeniem w gruncie na terenie przy siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru (ul. Węglowa 1 w Białymstoku) zgodnie z projektem Zamawiającego i w miejscach przez niego wskazanych

Przedmiot zamówienia Usługa wykonania informacyjno-kierunkowych słupów wolnostojących (pylonów) wraz z osadzeniem w gruncie na terenie przy siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru (ul. Węglowa 1 w Białymstoku) zgodnie z projektem Zamawiającego i w miejscach przez niego wskazanych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.107.2020
Termin składania ofert 2020-06-26
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W kwestiach merytorycznych – Urszula Wolfram pod numerem telefonu: 795-650-860 oraz adresem email: u.wolfram@sybir.bialystok.pl, w kwestiach formalnoprawnych – Mateusz Przeździecki pod numerem telefonu: 795-650-800 oraz adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony