BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Wykonanie grafiki lentykularnej z obramowaniem (wraz z dostawą)

Przedmiot zamówienia Wykonanie grafiki lentykularnej z obramowaniem (wraz z dostawą)
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.175.2020
Termin składania ofert 2020-10-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych - Karolina Mosiej-Zambrano - pod adresem email: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; w sprawach formalnoprawnych – Mateusz Przeździecki – pod adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony