BIP Muzeum Pamięci Sybiru

WYKONANIE WYPOSAŻENIA SALI WYSTAW CZASOWYCHNA POTRZEBY MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Przedmiot zamówienia WYKONANIE WYPOSAŻENIA SALI WYSTAW CZASOWYCH NA POTRZEBY MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.67.2022
Termin składania ofert 2022-04-26
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony