BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide w ramach projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide w ramach projektu pn.: "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.45.2020
Termin składania ofert 2020-03-23
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Angelika Ejchler, tel. 795 650 800 - w zakresie formalno-prawnym, Piotr Popławski, tel. 795 650 860 - w zakresie merytorycznym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony