BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Zaprojektowanie kompleksowego systemu nawadniania terenów zielonych oraz montaż i uruchomienie systemu na terenach zielonych położonych na nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum Pamięci Sybiru położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej 1

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie kompleksowego systemu nawadniania terenów zielonych oraz montaż i uruchomienie systemu na terenach zielonych położonych na nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum Pamięci Sybiru położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej 1
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.68.2021
Termin składania ofert 2021-07-01
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Julita Wiewiórka - j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony