BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Struktura organizacyjna i dane kontaktowe

Muzeum Pamięci Sybiru

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 802

Sekretariat

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
Sekretariat tel. +48 795 650 800
e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl
www.sybir.bialystok.pl

Dział Edukacji i Promocji

Centrum Edukacyjno-Wystawiennicze Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
tel. +48 795 650 802

Dział Administracyjno-Finansowy

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 800

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 760

Dział Naukowy: Centrum Badań Naukowych Wschód

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 885

Dział Wystaw

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. +48 795 650 860

Dział Marketingu, Rozwoju i Upowszechniania

ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
tel. 795 650 804

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Przedlacki

iod@sybir.bialystok.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony