BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Struktura organizacyjna i dane kontaktowe

  • Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

  • Główna księgowa

Ewa Edyta Jacewicz

e-mail: ksiegowosc@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 08

  • Biuro Muzeum

dr Justyna Owłasiuk – Kierownik

e-mail: j.owlasiuk@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 01

  • Dział Administracyjny

Angelika Ejchler – Kierownik

e-mail: a.ejchler@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 02

  • Dział Wystawy Stałej

Monika Szarejko – Kierownik

e-mail: m.szarejko@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 06

  • Dział Projektów Kulturalnych

dr Piotr Popławski – Kierownik

e-mail: p.poplawski@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 03

  • Dział Naukowy – Instytut Badawczy

dr Marcin Zwolski – Kierownik

e-mail: m.zwolski@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 04

  • Dział Zbiorów

Katarzyna Śliwowska – Kierownik

e-mail: k.sliwowska@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 07

  • Dział Projektów Graficznych

Magdalena Zięckowska-Tuchlińska – Kierownik

email: m.tuchlinska@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 35 82

  • Dział Marketingu i Sprzedaży

Patrycja Roman

e-mail: p.roman@sybir.bialystok.pl

tel. 85 672 36 05

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony