BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Mateusz Przeździecki
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Dział Administracyjno - Finansowy

tel. 795 650 800
e-mail. m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony