BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Zamówienia publiczne

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 70 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa sprzętu składającego się na instalację oświetlenia multimedialnego siedziby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstokuprzy ul. Węglowej 1 wraz z jej zaprojektowaniem, mappingiem oraz zainstalowaniem tego sprzętu

Data utworzenia: 2021-04-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-28

Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz restauracji w Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-04-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-22

Realizacja replik eksponatów w 3 częściach

Data utworzenia: 2021-03-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-12

Usługa wykonania wrażeniowych kopii konserwatorskich obiektów papierowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-03-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-17

Usługa składu, druku i dostawy Biuletynu Historii Pogranicza (nr 21) o numerze ISSN 1641-0033

Data utworzenia: 2021-02-16

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-19

Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-02-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-17

Usługa wykonania 2000 wizytówek na 3. Bieg Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-02-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-04

Dostawa samochodu typu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5 t przystosowanego do przewozu 9 osób (8+kierowca)

Data utworzenia: 2020-11-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-11-23

Usługa wykonania replik eksponatów na wystawę stałą Muzeum Pamięci Sybiru wraz z dostawą

Data utworzenia: 2020-11-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-11-16

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-04

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-11-12

Wykonanie grafiki lentykularnej z obramowaniem (wraz z dostawą)

Data utworzenia: 2020-10-19

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-22

Usługa wykonania replik eksponatów na wystawę stałą Muzeum Pamięci Sybiru wraz z dostawą

Data utworzenia: 2020-10-02

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-10-07

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony