BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 11 wyników ze wszystkich kategorii.

WYKONANIE WYPOSAŻENIA SALI WYSTAW CZASOWYCHNA POTRZEBY MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Data utworzenia: 2022-04-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-04-26

Usługa sprzątania obiektu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1

Data utworzenia: 2022-02-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-02-22

Usługa zaprojektowania, składu i druku dwóch publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-11-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-25

Usługa druku materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-11-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-17

Usługa zaprojektowania, składu i druku trzech publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-11-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-11-15

Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-10-26

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego

Data utworzenia: 2021-05-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-05-18

Dostawa sprzętu składającego się na instalację oświetlenia multimedialnego siedziby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstokuprzy ul. Węglowej 1 wraz z jej zaprojektowaniem, mappingiem oraz zainstalowaniem tego sprzętu

Data utworzenia: 2021-04-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-28

Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz restauracji w Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-04-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-22

Usługa wykonania wrażeniowych kopii konserwatorskich obiektów papierowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Data utworzenia: 2021-03-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony