BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.182.2021
Termin składania ofert 2021-11-25
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Julita Wiewiórka
Kategoria newslettera Zamówienia publiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony