BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa samochodu typu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5 t przystosowanego do przewozu 9 osób (8+kierowca)

Przedmiot zamówienia Dostawa samochodu typu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5 t przystosowanego do przewozu 9 osób (8+kierowca)
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.189.2020
Termin składania ofert 2020-11-23
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki, pod adresem e-mail: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony