BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa systemu do prowadzenia tłumaczeń symultanicznych w podczerwieni do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa systemu do prowadzenia tłumaczeń symultanicznych w podczerwieni do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.131.2020
Termin składania ofert 2020-08-21
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Nowicki - w zakresie merytorycznym; Julita Wiewiórka, Mateusz Przeździecki - w zakresie formalno-prawnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony