BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa wyposażenia do sali multimedialnej

Przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia do sali multimedialnej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.83.2020
Termin składania ofert 2020-05-28
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki, Paweł Tymcio e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl, tel.: 795650800

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony