BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Dostawa wyposażenia pracowni fotograficznej - II etap

Przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia pracowni fotograficznej - II etap
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.89.2020
Termin składania ofert 2020-05-29
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Mateusz Przeździecki, Paweł Tymcio e-mail: sekretariat@sybir.bialystok.pl, tel.: 795650800

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony