BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Realizacja replik eksponatów w 3 częściach

Przedmiot zamówienia Realizacja replik eksponatów w 3 częściach
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.5.2021
Termin składania ofert 2021-03-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu zakresie merytorycznym – Karolina Mosiej pod numerem telefonu: 795650800 (sekretariat) oraz adresem email: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; w zakresie formalnoprawnym – Mateusz Przeździecki pod numerem telefonu 795650800 (sekretariat) oraz adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony