BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa składu, druku i dostawy Biuletynu Historii Pogranicza (nr 21) o numerze ISSN 1641-0033

Przedmiot zamówienia Usługa składu, druku i dostawy Biuletynu Historii Pogranicza (nr 21) o numerze ISSN 1641-0033
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.21.2021
Termin składania ofert 2021-02-19
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych – Diana Wądołowska, pod numerem telefonu: 795650800 oraz adresem email: d.wadolowska@sybir.bialystok.pl; w sprawach formalnoprawnych – Mateusz Przeździecki, pod numerem telefonu 795650800 oraz adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony