BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa wydruku i dostawy plakatów w różnych formatach na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Usługa wydruku i dostawy plakatów w różnych formatach na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.56.2021
Termin składania ofert 2021-06-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Patrycja Katarzyna Roman pod numerem telefonu: 795-650-800 oraz adresem email: p.roman@sybir.bialystok.pl. w sprawach formalnoprawnych: Mateusz Przeździecki, Jolanta Wilczewska, Julita Wiewiórka pod numerem telefonu: 795-650-800 oraz adresem email: zamowienia@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony