BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa wykonania 2000 wizytówek na 3. Bieg Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Usługa wykonania 2000 wizytówek na 3. Bieg Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.4.2021
Termin składania ofert 2021-02-04
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznym: Jan Roguz - pod numerem telefonu: 795650800 oraz adresem email: j.roguz@sybir.bialystok.pl; w sprawach formalnoprawnych: Mateusz Przeździecki – pod numerem telefonu: 795650800 oraz adresem email: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony