BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa wykonania dwóch rodzajów odznak: 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz 5. Kresowej Dywizji Piechoty

Przedmiot zamówienia Usługa wykonania dwóch rodzajów odznak: 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz 5. Kresowej Dywizji Piechoty
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.153.2020
Termin składania ofert 2020-09-28
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Julita Wiewiórka - j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony