BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa zaprojektowania, składu i druku dwóch publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Usługa zaprojektowania, składu i druku dwóch publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.197.2021
Termin składania ofert 2021-11-25
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony