BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Przedmiot zamówienia Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.165.2021
Termin składania ofert 2021-10-26
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony