BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa składu i druku Biuletynu Historii Pogranicza nr 22

Przedmiot zamówienia Usługa składu i druku Biuletynu Historii Pogranicza nr 22
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia WOZP.261.98.2022
Termin składania ofert 2022-06-29
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jolanta Wilczewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony