BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa wykonania replik eksponatów na wystawę stałą Muzeum Pamięci Sybiru wraz z dostawą

Przedmiot zamówienia Usługa wykonania replik eksponatów na wystawę stałą Muzeum Pamięci Sybiru wraz z dostawą
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DAF.261.170.2020
Termin składania ofert 2020-10-07
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych - Karolina Mosiej-Zambrano, mail: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; w sprawach proceduralnych - Mateusz Przeździecki mail: m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony