BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia DAF.261.12.2021
Termin składania ofert 2021-02-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach formalnoprawnych - Julita Wiewiórka - j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl, Mateusz Przeździecki - m.przezdziecki@sybir.bialystok.pl, w sprawach merytorycznych - Marta Koziak - m.koziak@sybir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony